mapa stránky
hľadaj na stránke

Drevené okná pre nízkoenergetický i pasívny dom


DEHN + SÖHNE … s istotou DEHN !


Penzión ZLATÝ DUKÁT - miestne kulinárske špeciality!


ilustracia

Veľkoobchod, služby

Detail firmy:

Urbár, pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta - Detvianska Huta


Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je všetka činnosť týkajúca sa lesa, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho fondu, ostatnej pôdy a ostatného majetku a s tým súvisiaca hospodárska obchodná činnosť. Je to predovšetkým:
  • lesopestevná činnosť
  • ťažobná činnosť
  • všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov
  • ekologizácia krajiny
  • zachovanie ekosystémov
  • tvorba a ochrana životného prostredia
  • zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov
  • vykonávanie poľnohospodárskej výroby vo vlastnej réžii
  • poskytovanie právnej pomoci členom spoločenstva a ich dedičom pri vybavovaní dokladov preukazujúcich vlastníctvo

Urbár, pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta Matúš Gibala
č.d. 102 tel.: 045 045/5376 374,5376 386
96206 Detvianska Huta
E-mail: kliknite na odoslanie http://www.urbar-dh.disy.sk+++++
Kúpim, predám, hľadám, ponúkam - kliknite!

Úvod

DISY spol. s r.o. - obchodno-informačné služby
zavrieť

Prihláste sa, prosím...